Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

TEMPORARY RESIDENT CARD FOR FOREIGNERS IN VIETNAM/THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày: 31-01-2018 05:05:32 | Lượt xem: 2351

APPLICATION OBJECTS – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Foreigners living in Vietnam, having work permit or being a business owner

Khách đang ở Việt Nam, có giấy phép lao động hoặc Chủ Doanh nghiệp

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

1.       Original passport

2.        4 photos (2cm x 3cm)

3.        Work permit in Vietnam (1)

4.        Certified copy of company profile

5. Company stamp and signature registration certificate

6.    Confirmation of temporary residence from the Commune/Ward authority

7.         N6A and NA8 form (2)

8.         Letter of recommendation

1.            Hộ chiếu gốc

2.            4 ảnh (2cm x 3cm)

3.            Giấy phép lao động tại Việt Nam (1)

4.       Giấy tờ pháp lý Doanh nghiệp công chứng

5.            Đăng ký chữ ký + Mẫu dấu

6.            Xác nhận tạm trú phường – xã

7.            Mẫu N6A và NA8 (2)

8.            Giấy giới thiệu

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

15 working days (excluding the submission day)

15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

ANNOTATIONS – CHÚ THÍCH

1.            Business owner does not need work permit

2.            High Fly Company will provide and fill the forms

1.            Nếu là chủ Doanh nghiệp thì không cần Giấy phép lao động

2.            Các Mẫu do Bay cao Vút soạn

 

Công ty TNHH BAY CAO VÚT

Địa chỉ: K228/4 Châu Thị VĨnh Tế, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 0906.770.795 (Mr.Nghị)  - 0905.756.883 (Mr.Tiến)

Email: visavnfly@gmail.com

http://www.baycaovut.com