Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

INTERNATIONAL DRIVER LICENSE/GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ

Ngày: 31-01-2018 04:35:12 | Lượt xem: 1069

APPLICATION OBJECTS -  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Foreigners living and working in Vietnam

Khách hàng là người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam

Instruction about procedures and the essential information for foreigner living and working in Vietnam to obtain a health certificate

Hướng dẫn thủ tục và các thông tin cần thiết để người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam lấy đuợc giấy khám sức khoẻ

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  1. Copy of passport photo page
  2. 3 photos (4cm x 6cm)
  3. Foreigner will have to be at the hospital for health check
  1. Mặt hộ chiếu
  2. 3 ảnh (3cm x 4cm)
  3. Đi kiểm tra trực tiếp

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

4-5 working days (excluding the submission day)

4-5 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

NOTES – CHÚ THÍCH

Every city and province has qualified hospital for foreigner to have health check

Tại các tỉnh – thành đều có các bệnh viện đạt tiêu chuẩn Quốc tế cho người nước ngoài khám sức khoẻ để đạt tiêu chuẩn lao động tại Việt Nam