Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

LEGALIZE DOCUMENTS TO USE IN VIETNAM/HỢP PHÁP HOÁ GIẤY TỜ DÙNG TẠI VIỆT NAM

Ngày: 31-01-2018 04:14:25 | Lượt xem: 1035

APPLICATION OBJECTS -  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Original documents of foreigner are in Vietnam

Giấy tờ gố của khách hàng có đang ở Việt Nam

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

Original documents need to be legalized

Giấy tờ gốc cần hợp pháp

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

Depending on schedule of the Embassy and Immigration Office

Theo lịch làm việc của Đại sứ quán + Cục lãnh sự

NOTES – CHÚ THÍCH

The document must be legalized at the respective embassy of originality

Giấy tờ cần hợp pháp hoá là bản gốc do nước nào cấp thì phải ra Đại sứ quán nước đó tại Việt Nam công chứng