Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

VISA APPROVAL LETTER/CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Ngày: 26-01-2018 07:12:29 | Lượt xem: 2502

APPLICATION OBJECTS – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Apply to all foreigners living outside Vietnam who want to enter Vietnam.

Áp dụng cho tất cả khách hàng đang lưu trú ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam.

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

1. Information on the traveler’s passport photo page (1)

2. Entry date into Vietnam (2)

3. Type of visa (3)

4. Place where your Visa was picked up (4)

1. Thông tin mặt hộ chiếu (1)

2. Ngày nhập cảnh vào Việt Nam (2)

3. Loại visa (3)

4. Nơi nhận visa (4)

 

PLACE WHERE YOUR VISA WAS PICKED UP/ NƠI NHẬN VISA

AT AIRPORT 

  • Declare information on application form for visa issuance, Photo stickers 4 x 6 (cm)

         >> Khai thông tin vào Tờ khai đề nghị cấp thị thực vào Việt Nam, có Dán ảnh 4 x 6 (cm)

  • Produce original Passport + VISA APPROVAL LETTER

         >> Xuất trình hộ chiếu gốc + Công văn nhập cảnh lấy visa du lịch tại nơi nhận visa

  • Submit goverment fee : 25$ for single-entry visa, 50$ for Multiple-Entry Visa 

         >> Nộp phí nhà nước: 25$ cho visa loại 1 lần, 50$ cho visa loại nhiều lần

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

 3-5 working days (excluding the submission day)

 3-5 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

ANNOTATIONS – CHÚ THÍCH

(1). Full name, gender, date of birth, nationality and passport number.

(2) The date you arrived in Vietnam is the date when Visa takes effect.

(3) Visa for 1-3-6-12 months, multiple entries or single entry, tourist or business Visa.

(4) At land border, Vietnam Embassy overseas or at the airport.

(1). Họ tên đầy đủ, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch và số hộ chiếu.

(2). Ngày nhập cảnh là ngày Visa có giá trị để nhập cảnh.

(3). Visa 1-3-6-12 tháng loại 1 lần hay nhiều lần, Visa du lịch hoặc Visa thương mại.

(4). Cửa khẩu quốc tế đường bay, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ.

>>> TƯ VẤN THÔNG TIN VÀ PHÍ LÀM HỒ SƠ LIÊN HỆ 

Công ty TNHH BAY CAO VÚT

Địa chỉ: K228/4 Châu Thị VĨnh Tế, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 0906.770.795 (Mr.Nghị)  - 0905.756.883 (Mr. Tiến)

Email: visavnfly@gmail.com

http://www.baycaovut.com