Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

VISA EXTENSION – RENEWAL IN VIETNAM / GIA HẠN VISA

Ngày: 26-01-2018 10:14:10 | Lượt xem: 3256

APPLICATION OBJECTS -  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Apply for  all foreigners living and working in Vietnam

Áp dụng cho tất cả khách hàng đang sống và làm việc tại Việt Nam.

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  1. Original Passport.
  2. Visa type.
  3. Issuing place of the Visa.
  4. The date of entry into Vietnam.
  5. Current address in Vietnam.
  1. Hộ chiếu gốc.
  2. Ký hiệu Visa Việt Nam.
  3. Nơi cấp Visa.
  4. Ngày nhập cảnh Việt Nam.
  5. Địa chỉ đang lưu trú ở Việt Nam.

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

6-8 working days (excluding the submission day).

6-8 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ).

ANNOTATIONS – CHÚ THÍCH

Extend for 15 days, 1 month, 3 months for single or multiple entries.

Ở lại thêm 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng 1 lần và nhiều lần.

 

>>> TƯ VẤN THÔNG TIN VÀ PHÍ LÀM HỒ SƠ LIÊN HỆ 

Công ty TNHH BAY CAO VÚT

Địa chỉ: K228/4 Châu Thị VĨnh Tế, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 0906.770.795 (Mr.Nghị)  - 0905.756.883 (Mr. Tiến)

Email: visavnfly@gmail.com

http://www.baycaovut.com